Select language
DISCIPLINE  |  WILSKRACHT  |  RESPECT                                            
VAN ROSHUM BEVEILIGING
Bel voor afspraak 085-0441900
Beveiliging is ons vak

Van Roshum Beveiliging is een bedrijf wat vooruitstrevend werkt. Wij vinden samenwerking met partners erg belangrijk en willen een nieuw type beveiliging invoeren waardoor de beveiliging beter word en er meer risico’s vooraf geneutraliseerd kunnen worden.
Om dit te bereiken besteden wij veel tijd in het trainen en opleiden van onze mensen, de cursussen die de beambten van Van Roshum Beveiliging onder meer verplicht zijn te volgen zijn:

BHV - Beveiliger 2 vervolg  - VCA - Surveillance Detection Training - Counter surveillance Training - Persoonsbeveiliger

Met de hierboven  genoemde opleidingen en cursussen willen wij bereiken dat wij een hoog nivo beveiliging kunnen leveren aan de klanten.
De beveiliging nu binnen Nederland maar ook daar buiten is vaak gericht op het minimaliseren van de schade maar niet op het voorkomen. Door op een andere manier te gaan denken en te beveiligen kan je meer voorkomen.

Voor onze klanten bieden wij de kwaliteit die zij mogen verwachten van een beveiligingsbedrijf en beveiligingsmedewerkers die hun werk serieus nemen. Uiteraard proberen wij aan alle wensen en eisen van de klant te voldoen, zonder daarbij de kwaliteit van Van Roshum Beveiliging uit het oog te verliezen. Tenslotte kiest de klant voor onze kwaliteit en daar doen wij geen concessies in !

Van Roshum Beveiliging is geen standaard bedrijf, wij willen graag maatwerk leveren. Neem daarom contact met ons op en laten we samen kijken wat de mogelijkheden zijn.
Algolweg 9 - 5  |  3821 BG Amersfoort   |  +31 (0) 850441900  |  www.vanroshumbeveiliging.nl  |  info@vanroshumbeveiliging.nl  |  Kamer van Koophandelnr: 60842539Van Roshum Beveiliging
Vereniging
Europese beveiligingsbedrijven
Vereniging
Erkende Leerbedrijven
ND 4536
Goedgekeurd door
Ministerie van Justitie
Justitie